Skip to main content

Съдов хирург

Съдов хирург

Обща информация

В полезрението на Съдовата хирургия са съдовите заболявания. Диагностиката им се извършва чрез съвременни неинвазивни и инвазивни методи. За лечението им се прилага както консервативно, така и оперативно лечение. Съвременната съдова хирургия прилага ендоваскуларни и ендоскопски способи, които са максимално ефективни и щадящи за пациента. В компетенциите на лекарите от тази специалност е определянето на стратегията и тактиката, необходими за провеждане на комплексно лечение на съдовите заболявания – консервативно, оперативно и/или ендоваскуларно.

 

Кабинет

Кабинетът по съдова хирургия разполага с ехографска апаратура, която позволява на съдовите хирурзи да консултират пациентите и посредством ултразвуково изследване –  доплер на периферни съдове, ултразвукова диагностика на артериалната и венозна система.

Лекари

Доц. Д-р Росен Стойчев

Работи с:

  • НЗОК
  • Фондове
  • Платен прием

Доц. Стойчев е завеждащ отделение по съдова хирургия в УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”.

В медицински център “Медкрос” консултира пациенти със съдови заболявания. Извършва прегледи и доплер на периферни съдове. На разположение на доц. Стойчев е съвременен ехографски апарат за ултразвукова диагностика на артериалната и венозна система.

Д-р Петър Георгиев

Работи с:

  • НЗОК
  • Фондове
  • Платен прием

Д-р Петър Георгиев е специалист съдов хирург в София. Извършва лечение и доплерова диагностика на артериални и венозни заболявания, както медикаментозно, оперативно, така и ендоваскуларно (безкръвно). Д-р Георгиев не преглежда деца.

Завършва Медицински университет Плевен през 2017 г. Своята специалност Съдова хирургия придобива през 2022г.

Към момента д-р Георгиев е част от екипите специалисти на УМБАЛ Софиямед и МЦ Медкрос София.

Д-р Петър Мърмъров

Работи с:

  • НЗОК
  • Фондове
  • Платен прием

Д-р Петър Мърмъров е лекар специализант по съдова и ендоваскуларна хирургия в София. Извършва лечение и доплерова диагностика на артериални и венозни заболявания, медикаментозно, оперативно и ендоваскуларно (безкръвно) лечение на заболявания, ангажиращи артериалната и венозната система. Д-р Мърмъров не преглежда деца.

Завършва Медицински университет Пловдив през 2019 г. и към момента специализира Съдова хирургия във Военномедицинска академия София.

Към момента д-р Мърмъров е част от екипа специалисти на МЦ Медкрос – Клон Стара планина.