Skip to main content

Допълнително Здравно Осигуряване

01. МЦ “Медкрос” обслужва пациенти с допълнително здравно осигуряване към:

 • Обединен Здравноосигурителен фонд “Доверие” ЗАД
 • “Застрахователна компания Медико 21” АД
 • ЗАД “Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” АД
 • ЗАД “Здравноосигурителен институт” АД
 • ЗАД “Виктория”
 • “ДЗИ – Животозастраховане” ЕАД
 • “Дженерали Застраховане” АД
 • ЗД Евроинс АД
 • Евроинс – здравно осигуряване ЗЕАД
 • ЗАД България АД

02. За да получат необходимото медицинско обслужване, клиентите на фонда следва да:

 1. Запишат час за преглед – лично или чрез координатор на фонда.
 2. Получат потвърждение от координатор на фонда за осъществяване на необходимия преглед или изследване при конкретния специалист в медицинския център.
 3. Представят застрахователна карта с валидно медицинско покритие, за да бъдат регистрирани в системата на медицинския център.
 4. Съгласуват с координатора на фонда, в случай, че стойността на назначените изследвания, специализирани манипулации и др. надвишават зададените от фонда стандартни нива.

03. След приключване на прегледите и изследванията:

 1. Всеки пациент получава медицински документи /амбулаторен лист, заключение от проведени образни изследвания – ехография, ехокардиография, фетална морфология и т.н./. Задължителен реквизит за амбулаторния лист е подписът на пациента.
 2. При необходимост от доуточняваща диагностика, пациентът се насочва към профилен специалист, друго лечебно заведение или се назначават допълнителни изследвания.
 3. В случай че застрахованото лице ще кандидатства за възстановяване на разходите за медикаменти, е необходимо да се получат следните документи:
  • Амбулаторен лист с назначена терапия;
  • Рецепта от лекаря;
  • Фактура за закупените медикаменти /от съответната аптека/.