Skip to main content

Психиатър

Психиатър

Обща информация

Психиатрията е клон на медицината, който се занимава с психичните разстройства и техните причини, клиничната картина, протичането, лечението и профилактиката. В нейния обхват са и  част от заболяванията на главния мозък, протичащи с психични промени, т.е. с по-значителни болестни изменения във висшата нервна дейност, които водят до неправилно отражение на действителността и неправилно поведение на болните.

Заболявания

Психиатричните ЗАБОЛЯВАНИЯ са психични, емоционални и поведенчески разстройства, включващи широк спектър от симптоми и последици. Сред най-често срещаните са тревожни разстройства, депресия, биполярно разстройство, шизофриния, хранителни разсторйства  като анорексия и булимия, обсесивно компуливно разстройство, паническо или посттравматично стресово разстройство.

Кабинет

Лечението от психиатър е насочено предимно към овладяване на симптомите на пациентите. Причините за психичното разстройство понякога може и да не изчезнат. В такъв случай някои психиатри провеждат психотерапия.

Лечението може да се осъществи чрез медикаментозни средства, психотерапия или комбинирано – медикаментозно и психотерапевтично.

Начинът, по който да се лекува пациента, се определя от специалиста и много зависи от личната проблематика на съответния пациент, както и тежестта на проблема.

Лекари

Д-р Сибила Димитров

Работи с:

  • НЗОК
  • Фондове
  • Платен прием

Д-р Сибила Димитрова е специалист психиатър в София. Има опит и интереси в областта на ранна диагностика на първи психотичен епизод, тревожно-депресивни състояния, панически разстройства, психози в старческа възраст.

Завършва медицина през 2011 г. и придобива специалност Психиатрия. Има участие в конгреси и семинари по специалността.

Д-р Димитрова работи от 2010 г. в Държавна психиатрична болница “Св. Иван Рилски” Нови Искър, първоначално в остро мъжко отделение, а към момента е Началник на отделение по обща психиатрия от полузатворен тип за жени. Д-р Димитрова е част и от екипа специалисти на МЦ Медкрос София.