Skip to main content

Онкология

Онкология

Обща информация

Медицинската онкология обхваща цялата многообразна по своя характер информация за всички особености на профилактиката, скрининга, възникването, диагностиката, лечението, прогресията и проследяването на злокачествените тумори. Във всяка една от тези основни и комплексни дейности участват медицински специалисти от различни направления

Диагностиката и лечението на онкологичните заболявания изискват мултидисциплинарен и комплексен подход. Определянето на терапията зависи от индивидуалните характеристики на туморите – стадий, хистологични резултати и т.н., като стремежът е съобразяване и с предпочитанията на пациента, а най-вече съхраняване качеството на живот.

Заболявания

Онкологичните ЗАБОЛЯВАНИЯ могат да засегнат всички органи и системи в човешкия организам. Тумори се образуват в храносмилателната и нервната  система, женска и мъжка полова система, може за засегнат главата и шията, уринарния тракт, кожата.

Онкологична патология са лимфомите и злокачествените болести на кръвта и кръвотворните органи.

Кабинет

В Онкологичния кабинет се консултират предимно пациенти със съмнения и доказани злокачествени заболявания най-вече в областта на клиничната хематология /онкохематология/ и с гинекологични онкологични проблеми.

При клиничния преглед се провежда и ехографска диагностика, като при необходимост, пациентът може да се насочи и към друг вид образно изследване – рентген, скенер,  ядрено-магнитен резонанс и/или да се назначат допълнителни кръвни тестове, някои от които се извършват в собствена лаборатория.

Лекари

д-р Ралица Чурова

Работи с:

 • Фондове
 • Платен прием

Д-р Ралица Чурова е специалист онколог в София с над 26 години медицински опит. Интересите ѝ са в сферата на онкология, имунология и генетика. Д-р Чурова не преглежда деца.
Снимка: МБАЛ Сердика

Образование

Завършва Медицински университет София през 1998 г. и има придобита специалност Медицинска онкология.

Квалификации
 • Множество научни публикации за ролята на инсулиноподобните растежни фактори в инволюцията на тимуса и в областта на онкологията;
 • Участие в множество национални и международни форуми в областта на онкологията и биологията;
 • Член на Български лекарски съюз.
Биография

Д-р Чурова е работила в Районна болница Русе. Преподава като главен асистент по биология на човека в Медицински факултет на СУ Св. Климент Охридски и в Медицински университет София. От 2013 г. е лекар в Отделение по медицинска онкология към МБАЛ Сердика. Към момента е част и от екипа специалисти на МЦ Медкрос – Клон Стара планина.

Доц. Д-р Иван Щърбанов

Работи с:

 • НЗОК
 • Фондове
 • Платен прием

Доц. Иван Щърбанов, дм е специалист педиатър в София с над 30 години медицински опит. Практиката му е в областта на детската онкохематология и консултира пациенти с онкологични и хематологични заболявания.

Завършва Медицински университет София и има придобита специалност Детски болести. Има придобито научно звание “доцент по педиатрия” и научна и образователна степен “доктор”.

Квалификации -Професионални квалификации по онкология и клинична хематология; Множество участия в български и международни конгреси; Над 70 публикации в български и чужди специализирани издания;Член на Българско педиатрично дружество, Българско медицинско сдружение по хематология, EFSUMB и други професионални сдружения и организации.

Доц. Щърбанов е с дългогодишен преподавателски и изследователски опит като главен асистент в катедра Педиатрия към Медицински университет София.
Началник е на Онкологично отделение към Клиника по детска клинична хематология и онкология към УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”. Към момента е част и от екипа специалисти на МЦ Медкрос София.

Д-р Иванка Щърбанова

Работи с:

 • НЗОК
 • Фондове
 • Платен прием

Прегледи, диагностика и лечение при гинекологични и онко-гинекологични заболявания. Сигурност при извършване на всички видове инвазивни/интервенционални и неинвазивни/конвенционални изследвания – колпоскопия, електрокоагулация на маточната шийка, маточна биопсия, ехографии на туморни образувания и т.н.