Skip to main content

Хематолог

Хематолог

Обща информация

Хематологията е медицинската специалност, която се занимава с кръвните клетки, органите и тъканите, които ги произвеждат, съсирващата система на кръвта и злокачествени заболявания, принадлежащи към тази физиологична система.

Основна задача на специалистите-хематолози е навременното разпознаване на развиващото се заболяване и определяне на подходящото лечение още в  най-ранния стадий.

Заболявания

Заболяванията, които са в компетенциите на клиничната хематология са различни видове анемии, остри и хронични левкемии, доброкачествени и злокачествени процеси в лимфните възли, болестите на костния мозък и нарушенията в кръвосъсирването.

Кабинет

Хематологичните заболявания са сред най-опасните болести. Предотвратяването им е трудно, но има симптоми, които трябва да предупреждават човек и да го принудят да се консултира с лекар. Ранната диагноза и навременното лечение значително увеличават степента на преживяемост или удължават периода на ремисия, а някои кръвни заболявания могат да бъдат напълно неутрализирани.

Лекари

Доц. Д-р Иван Щърбанов

Работи с:

  • Фондове
  • Платен прием

Доц. Иван Щърбанов, дм е специалист педиатър в София с над 30 години медицински опит. Практиката му е в областта на детската онкохематология и консултира пациенти с онкологични и хематологични заболявания.

Завършва Медицински университет София и има придобита специалност Детски болести. Има придобито научно звание “доцент по педиатрия” и научна и образователна степен “доктор”.

Квалификации -Професионални квалификации по онкология и клинична хематология; Множество участия в български и международни конгреси; Над 70 публикации в български и чужди специализирани издания; Член на Българско педиатрично дружество, Българско медицинско сдружение по хематология, EFSUMB и други професионални сдружения и организации.

Доц. Щърбанов е с дългогодишен преподавателски и изследователски опит като главен асистент в катедра Педиатрия към Медицински университет София.
Началник е на Онкологично отделение към Клиника по детска клинична хематология и онкология към УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”. Към момента е част и от екипа специалисти на МЦ Медкрос София.

Д-р Ивелина Тенева

Работи с:

  • НЗОК
  • Фондове
  • Платен прием

Д-р Ивелина Тенева е специализант хематолог в София. Извършва диагностика и лечение на заболявания на кръвта, кръвотворните органи и органите на лимфната система. Д-р Тенева не преглежда деца.

Завършва Медицински университет София и към момента специализира Клинична хематология в УМБАЛ Александровска.

Квалификации -Член на Български лекарски съюз; Участие в национални конгреси и семинари по специалността.

Д-р Тенева практикува в Клиника по хематология към УМБАЛ Александровска. Към момента е част и от екипа специалисти на МЦ Медкрос София.