Skip to main content

Хирургия

Хирургия

Обща информация

В условията на извънболнична помощ, хирургът може да осъществи преглед, да назначи изследвания, да определи медикаментозно лечение. Посещенията в този специализиран кабинет обикновено са свързани с болка, причината за която е нужно да се установи. В някои случаи се касае за проблем, който не може да бъде решен в условията на извънболничната помощ и пациентът се насочва за оперативно лечение – при апендицит, хернии, панкреатит и т.н. Някои оперативни интервенции могат да се изпълнят и амбулаторно – при абцеси, циреи и др.

Кабинет

В кабинета по хирургия са създадени всички необходими условия за провеждане на консултативен преглед и извършване на рутинни амбулаторни процедури, като не изискват продължителен престой и непосредствено наблюдение в болнична обстановка.

При необходимост от допълнителни изследвания, лекарят може да назначи лабораторни изследвания, които да доизяснят проблема и  предписаното лечение.

Лекари

Д-р Иван Димитров

Работи с:

  • НЗОК
  • Фондове
  • Платен прием

Над 17 години упражнява специалността си в хирургична клиника в УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”. Извършва лапароскопски операции – най-вече апендектомии и холицистектоми. В медицински център “Медкрос” д-р Димитров осъществява прегледи и извършва амбулаторни оперативни интервенции при доброкачествени образувания – фиброми, липоми, атероми и др.