Skip to main content

Физиотерапия

Физиотерапия

Обща информация

МЦ „Медкрос” разполага с кабинет по физиотерапия и рехабилитация (ниво -1),
който е оборудван с апаратура за изпълнение на:

 •  Електропроцедури
 • Електростимулация
 • Лазертерапия и ултразвукова терапия
 • Магнитотерапия и светлолечение

Предлагат се още лечебна гимнастика, механотерапия, лечебен масаж,  специализирани кинезитерапевтични методики (постизометрична релаксация, стречинг, мануално-мускулно тестуване, мануална мобилизация, ПНМУ и др.) и кинезиологичен тейпинг.

Заболявания

Физикалните фактори и рехабилитационните терапевтични методи са основна
част от превенцията, профилактиката и лечението на социално-значими и други
заболявания. Те се прилагат при:

 • ортопедични
 • травматологични
 • неврологични
  (централна и периферна нервна система),
 • ревматологични
 • акушеро-гинекологични
 • педиатрични
 • гериатрични
 • дерматологични
 • нефрологични,
 • оториноларингологични заболявания,
 • посттравматични,
 • възпалителни,
 • постоперативни състояния и др.

Кабинет

Първичният преглед при лекар-физиотерапевт се провежда с цел установяване
на диагнозата и симптоматиката, както и подбор, и комбинация на физикални
фактори, които да доведат до положителен терапевтичен ефект след провеждане
на физиотерапевтичен курс на лечение. Процедурите се извършват от магистъркинезитерапевт