Skip to main content

Интернист

Интернист

Обща информация

Вътрешни болести е специалността, заемаща най-обширния дял от медицината. Тя обединява редица други специалности като пулмология, кардиология, гастроентерология, ендокринология, хематология, нефрология и ревматология. Предизвикателство за специалността е мултидисциплинарният подход при разрешаване на здравословния проблем и разглеждането на човешкия организъм като едно цяло, а не като отделно функциониращи системи. От значение за крайния резултат е изграждането на доверие между лекари пациент, тъй като специалистът Вътрешни болести може да проследява и хронични заболявания, а благодаряние на опита и лекарската си интуиция  да улавя съпътстващи заболявания, да провежда ранна диагностика и навременна превенция на социално значими заболявания.

Заболявания

С обширните си медицински познания, лекарите с тази специалност провеждат прегледи и консултации и лекуват пациенти с:

  • Проблеми на дихателната система
  • Кардиологични оплаквания
  • Метаболитни проблеми
  • Здравословни смущения на стомашно-чревния тракт, бъбреците и отделителната система, имунната система, кръвта и кръвообразуващите органи

Кабинет

Кабинетът по вътрешни болести в МЦ “Медкрос” разполага с всички възможности за извършване на консултации и диагностика при здравословни проблеми от различно естество. На разположение на специалистите са висок клас ехографска апаратура, инструментариум за функционално изследване на дишането, както и възможност за извършване на манипулации от различно естество, включително пробовземане за лабораторни изследвания.

Лекари

Д-р Кристиана Кръстева

Работи с:

  • НЗОК
  • Фондове
  • Платен прием

С богата медицинска практика, както по отношение диагностицирането на заболявания, така и по отношение на терапевтичния подход. Извършва консултации, лечение, профилактика на остри и хронични заболявания. Сред основните компетенции и умения на д-р Кръстева са ехографските изследвания на корем, щитовидна жлеза, подезична жлеза, подслюнчена жлеза и ехомамография.

Д-р Кръстева е с дългогодишен опит в планиране, организиране и провеждане на фирмени профилактични пргледи и в изготвянето на индивидуални профилактични програми.

Д-р Петя Петкова - Дикова

Работи с:

  • НЗОК
  • Фондове
  • Платен прием

Д-р Петя Петкова-Дикова е специалист по вътрешни болести в София с над 22 години медицински опит. Извършва консултации като интернист и ехографска диагностика. В случай че пациентът изяви желание, може да бъде приложена както традиционната, така и хомеопатичната методика на лечение при прегледите.

Д-р Петкова завършва Медицински университет София през 1999 г. Своята специалност Вътрешни болести придобива през 2007 г.  Член на Български лекарски съюз. Има всички нива и курсове за хомеопатия. Участвала е в многобройни национални конгреси и семинари по специалността.

След своето дипломиране д-р Петкова започва работа в Спешна медицинска помощ София. Консултант е към Клиниката по гнойно-септична хирургия в УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”. Към момента е част от екипа специалисти на МЦ Медкрос София. Владее немски и английски език.