Skip to main content

Невролог

Невролог

Обща информация

Неврологията е медициниска специалност, която се занимава с нервната система и нейните разстройства. Те засягат централната нервна система, периферната нервна система или вегетативната нервна система.

Неврологичните заболявания имат различни симптоми, като например скованост, усилени или забавени рефлекси, двигателни или сетивни нарушения, болка, пареза, парализа и други. Някои от тях може да са свързани и с наличие на други заболявания, но за прецизиране на диагнозата и коректното разрешаване на проблема, е необходимо посещение при специалист невролог.

Заболявания

 • Радикулити, плексити, неврити, полиневрити
 • Диабетна полиневропатия
 • Болест на Алцхаймер
 • Болест на Паркинсон
 • Болест на Хънтингтън
 • Мултиплена склероза
 • Епилепсия

Кабинет

Невролозите в кабинетите на медицинския център провеждат обстойни прегледи и консултации, включително назначаване, разчитане и анализ на образни изследвания – рентген, скенер, ядрено-магнитен резонанс.

Диагностичното уточняване на проблема може да бъде последвано от терапия – медикаментозна – с перорални или инжекционни препарати или лечебно-възстановителна, като за целта, пациентите се насочват към специалистите от физикалната и рехабилитационна медицина, с каквито медицинския център също разполага.

Лекари

Д-р Ивайло Йотов

Работи с:

 • НЗОК
 • Фондове
 • Платен прием

Д-р Ивайло Йотов е специалист невролог в София с над 30 години опит и професионални интереси към заболяванията на периферната нервна система. Диагностицира и лекува пациенти със заболявания на централната, периферната и вегетативната нервна система. Д-р Йотов не преглежда деца.

Завършва Медицински университет Плевен през 1984 г. Своята специалност Нервни болести придобива през 1991 г. Завършва магистратура по Здравен мениджмънт. Има специализации и сертификати по Мануалната терапия, Доплерова сонография, Акупресура. Член е на Български лекарски съюз и Българско дружество по Неврология. Участвал е в многобройни национални конгреси и семинари по специалността.

В периода от 1984 г. до 2009 г. д-р Йотов работи като ординатор в Неврологично отделение към МБАЛ “Св. Иван Рилски” Горна Оряховица. От 2010 г. до 2013 г. практикува в УМБАЛ НКБ София. От 2014 г. до 2016 г. работи в Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация София. От 2016 г. до 2017 г. е Управител на МЦ “Аква-2003”, а през 2018 г. е управител на МЦ “Алфамедикс”. До 2021 г. работи в МЦ Доверие – СБТ, а към момента е част от екипите специалисти МЦ Национална кардиологична болница, МЦ “Свети Пантелеймон” и МЦ Медкрос София.

Д-р Марина Кръстева

Работи с:

 • НЗОК
 • Фондове
 • Платен прием

Д-р Марина Кръстева завършва Медицински Университет-София през 2016 год. с грамота за отличен успех. От м. януари 2017 год. започва специализация по Неврология в УМБАЛ ,,Царица Йоанна – ИСУЛ“. През 2019 год. печели стипендия за 1-годишна специализация в областта на мозъчно-съдовите заболявания в Берн, Швейцария. От м. септември 2020 год. е докторант към Катедра Неврология на Медицински Университет-София. Има редица публикации в български и международни научни издания. Взима участие в обучения и конгреси в страната и чужбина. Провела е краткосрочни (1-месечни) специализации в Германия и Италия. Член на Българското дружество по Неврология, Европейската академия по неврология (EAN) и Европейската организация по инсулти (ЕSO).

Д-р Милка Оризова

Работи с:

 • НЗОК
 • Фондове
 • Платен прием

Д-р Милка Орозова –  специалист по нервни болести с дългогодишен опит в областта на мозъчно-съдовите заболявания;  диагностиката  и лечението на множествена склероза, Паркинсонова болест, лечение с плазмафереза, заболявания на периферната нервна система.

До м. март 2021 г работи в отделението за интензивно лечение на неврологични заболявания в Университетска болница „Царица Йоанна”-ИСУЛ,а от 1981 г. е асистент към катедрата по неврология на Институт по неврология, психиатрия и неврохирургия – МН и УМБАЛ „Царица Йоанна”.

Специализация в медицински университет в Москва. Участва в интернационални, мултицентрови проучвания, симпозиуми и конгреси. Автор на редица научни публикации.

Съавтор на издадената през 2020 г. монография „Терапевтична фереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека”.