Skip to main content

Нефролог

Нефролог

Илюстрация на лотосов цвят в лилави нюанси, плаващ върху зелено листо. Снимката символизира спокойствие и хармония, които medcross се стреми да предостави чрез своите грижи.

Обща информация

Нефрологията  е медицинска специалност, която се занимава с болестите на отделителната система като цяло, бъбреците, пикочните пътища, уринарния тракт. Нефрологията е с преобладаваща терапевтична насоченост и консервативни методи на лечение.

Илюстрация на лотосов цвят в лилави нюанси, плаващ върху зелено листо. Снимката символизира спокойствие и хармония, които medcross се стреми да предостави чрез своите грижи.

Заболявания

Специалистите по нефрология провеждат:

 • Диагностика
 • Превенция и консервативно лечение на заболявания на бъбреците
 • Бъбречено-каменна болест
 • Гломерулни увреждания
 • Новообразувания на бъбреците
 • Други бъбречни заболявания
Илюстрация на лотосов цвят в лилави нюанси, плаващ върху зелено листо. Снимката символизира спокойствие и хармония, които medcross се стреми да предостави чрез своите грижи.

Кабинет

Кабинетът по нефрология разполага със съвременна ехографска апаратура за осъществяване на допълнителна уточняваща диагностична дейност по време на прегледите и консултациите. Софтуерът позволява достъп до медицинското досие на пациента, в което се съхраняват всички изследвания, провеждани в лечебното заведение. Това позволява информиране, проследяване, сравняване и предвиждане хода на заболяването, както и преценяване ефективността на назначената терапия

Илюстрация на лотосов цвят в лилави нюанси, плаващ върху зелено листо. Снимката символизира спокойствие и хармония, които medcross се стреми да предостави чрез своите грижи.

Лекари

Проф. Д-р Боряна Делийска

Работи с:

 • Фондове
 • Платен прием

Проф. Делийска завършва медицина  във ВМИ-София. До настоящия момент работи в Първа нефрологична клиника, Катедра нефрология, МУ-София като преминава от асистент, в старши и главен асистент. Има специалности по Вътрешни болести и Нефрология. От 2001г. е доцент и началник-клиника по нефрология, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”. Професор е от 2010г.

Специализирала е и е била гост-лектор в Германия.

Преподава и участва в изпитни комисии за студенти, лекари, специализиращи обща медицина, вътрешни болести и нефрология. Има над 150 публикации и монографии в специализирани български и международни издания и учебници.

Външен експерт към НЗОК, член на Съвета по медицинска наука към МУ София. Член на УС на Българското нефрологично дружество, на Европейската бъбречна асоциация, на Европейската асоциация по диализа и трансплантация, на Интернационалното дружество по нефрология.

Владее английски, руски, немски и италиански.

Д-р Дияна Василева

Работи с:

 • НЗОК
 • Фондове
 • Платен прием

Д-р Диана Василева е специалист по вътрешни болести и нефролог в София с над 15 години опит по специалността. Извършва ехография на отделителна система, интерпретация на клинико-лабораторни и диагностични функционални и образни изследвания, прегледи, комплексна оценка и лечение на болни с остро или хронично бъбречно заболяване, както и обучение на пациенти с хронична бъбречна недостатъчност. Д-р Василева не преглежда деца.

Завършва Медицински университет Плевен. Има придобити специалности Вътрешни болести и Нефрология.

Квалификации – Член на Български лекарски съюз и Българско дружество по нефрология; Участва в многобройни национални конгреси и семинари по специалността.

Д-р Василева е работила е в УМБАЛ “Д-р Георги Странски” Плевен и МБАЛ Сърце и мозък Плевен. Като амбулаторна практика е работила в медицински центрове в Плевен. Практикува като лекар нефролог в Диализен център Хемомед София. Към момента е част и от екипа специалисти на МЦ Медкрос София.