Skip to main content

Алерголог

Алерголог

Обща информация

Алергологията е свързана с изясняване на причината, протичането и проявите на алергичните реакции и болести. Тази специалност е ориентирана не към определена органна система, а изцяло към пациента. Тя обхваща няколко големи групи патологични процеси – алергични, автоимунни, имунодефицитни и др.

Заболявания

  • Астма
  • Медикаментозна алергия
  • Алергичен ринит
  • Хранителна алергия
  • Болести на имунната система и др.

Кабинет

При клиничния преглед, лекарят снема точна анамнеза, за да постави предварителна диганоза. За пълното уточняване на здравословното състояние, често са необходими допълнителни изследвания – лабораторни имунологични изследвания, кожно алергични тестове и др. След готовност, резултатите се интерпретират от лекаря, с цел назначаване на съвременно лечение – изготвяне на терапевтичен план, както и плануване на последващи консултативни прегледи.

В кабинета по алергология се провежда и предоперативно консултиране с тестване поносимостта към различни видове упойки.

Лекари

Доц. Дора Константинова

Работи с:

  • Фондове
  • Платен прием

Доц. Дора Константинова има над 45 години богат опит. Тя е специалист алерголог в София. Тества алергологично пациенти с реакция към храни, лекарства, козметични продукти, домашни животни, насекоми и други. Всички нейни проби се извършват с алергени на доказани производители. Има възможност и за кръвни изследвания в сертифицирана клинична лаборатория. Доц. Константинова дълги години е била завеждащ кабинета по алергии в Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) София. По настоящем прктикува в МЦ Медкрос София.

Доц. Константинова е завършила Медицински университет София и има придобити специалности Клинична имунология и Клинична алергология. Участва в многобройни национални конгреси и семинари по специалността. Член е на Българското дружество по алергология (БДА) и Български лекарски съюз.