Медкрос - основен партньорски пункт в София за пробовземане за изследване с NIPT by GenePlanet

NIPT by GenePlanet е неинвазивен пренатален тест за ранно откриване на хромозомни аномалии по време на бременност с висок риск за раждане на дете с хромозомни аномалии. Провежда се в лаборатория GENEPLANET NGS, базирана в Загреб, Хърватия.

Медицински център Медкрос е основен партньорски пункт в София за вземане на материал за изследването. Малката кръвна проба от майката се взема между 11.30 ч. и 14,00 ч., всеки работен ден на ул. Стара планина №8-10. Пробата се изпраща в лабораторията, а данните се въвеждат в електронен портал. Обменът на данни е напълно дигитализиран. Резултатите и докладът са готови между 6 и 10 работни дни от получаване на пробата в лабораторията.

NIPT е пазарен лидер в Централна и Източна Европа. Присъства в над 35 държави в света. Изследването с NIPT by GenePlanet се провежда от 10-тата гестационна седмица, неинвазивено е, безопасно и без риск от спонтанен аборт. Тестът е с най-обширния анализ и откриване на най-големия панел от хромозомни аномалии. До момента, в целия свят са извършени  над 10 000 000 NIPT тестове с 99%  надеждност на резултатите.