Намаления за пенсионери над 65г.


От 24 април 2018г., всички пенсионери над 65 годишна възраст ползват преференцилни ценови условия в МЦ Медкрос.

Платените прегледи при нашите специалисти ще са с 40% отстъпка. Така цената на първичния преглед при лекар , която е 36,00 лв. за хората над 65 г. ще е 21,60 лв.
Аналогично цената за вторичен преглед от 21,00 лв. ще е на цена 12,60 лв.